adü intörnlerinin maruz bırakıldığı durumlar hakkında - adü sözlük