lin��lemeyin bir saniye bi��ey diyece��im - adü sözlük